СИТА Мениджмънт Консулт

"СИТА Мениджмънт Консулт" ООД е бутикова консултантска компания по управление, която работи за повишаване на ефективността на бизнес процесите на своите клиенти чрез правилна организация на човешки ресурси и професионална работа в екип.

Основните ни области на специализация са консултациите и обученията по професионално управление на човешките ресурси, повишаване на мениджърската компетентност, ефективна работа в екип.

Уеб сайт : http://www.sitamanagement.com/