ДАРЕКС

Агенция за услуги в областта на човешките ресурси  "ДАРЕКС" е създадена през 2005 г. Ние работим в посока набиране и подбор на персонал, анализ на работната среда, индивидуални и групови обучения - тиймбилдинг, мотивиране на клиентите да купуват, профилактика на конфликтите и т.н.

Всички обученията и методики се изготвят съобразно дейността и спецификата на всяка организация, която стане наш клиент.

В съвременния бизнес, промените в областта на човешките ресурси са много динамични. Това изисква привличане, задържане и мотивиране на по-добрите специалисти. Всички ние сме наясно, че ефективността на една фирма, независимо в коя област работи, зависи в най-голяма степен от човешкия ресурс, с които разполага.

Ние сме свързващото звено между работодателите и хората, които си търсят работа.

Нашата основна задача е да подберем подходящ персонал и да Ви помогнем да го мотивирате.

Телефон:
+359 32622458
Fax:
+359 32632893
Мобилен:
+359 886 271716
Email:
hrdarex@mail.bg

Адрес:
гр. Пловдив 4000
ул. Кръстьо Пастухов №24