Ейч Вижън

Визия

Ние се стремим да подпомогнем изграждането на:

  • Личности, които реализират потенциала си като развиват своите силни страни, таланти и способности.
  • Организации, които ценят хората си, инвестират в тях и поощряват развитието, а заедно с това и увеличаването на личното благополучие и себеосъществяване.

Ейч Вижън ЕООД
Телефон / факс: (02) 8501045
Телефони: (02) 4890393 / 4894485
Мобилен: 088 8905206
Адрес: бул. Бр. Бъкстон 33, вх.Б, ет.1, ап.3,
София 1618