Креативно

  • Креативо ЕООД е млада българска компания, която работи в областта на различни услуги, пряко свързани с пазара на труда в България и чужбина, както и с организирането и провеждането на тренинг програми.
  • Лиценз за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за Република България № 138 от 24. 02. 2004 г.
    Лиценз за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в чужбина №139 от 24. 02. 2004 г.
  • Нашите услуги са отговор на новите пазарни изисквания за конкурентноспособност и ефективност на отделните участници на трудовия пазар. Целта на компанията е да отговори пълноценно на изискванията, които поставя българският или чуждестранен работодател към кандидатите за работа. Компанията прилага всички законови средства, за да защити правата и претенциите на кандидатстващите за работа. Компанията има възможност да разработи и успешно да се включи в подходящите за нейната дейност програми за развитие на човешките ресурси, финансирани от Европейския съюз.

Country: Bulgaria

Address: Sofia, 43.G.Washington str.

Tell: +359 2 983 63 43
Fax: +359 2 983 63 96

e-mail: office@creativo.biz
web: http://www.creativo.biz