D&D group

Консултантският екип на "D&D group" е специализиран в подпомагане на мениджмънта и индивидуалното развитие чрез интегриране на добрата психологична практика в стратегическата за проспериращите компании дейност по набиране, подбор, мотивиране, развитие и управление на хората в организацията. Целта е да се формира подходяща корпоративна култура, чрез разработване и прилагане на програми, които рефлектират и поддържат основните ценности на организацията, осигурявайки ефективен мениджмънт и добри бизнес резултати.


София

ул. "А.П.Чехов" № 43
тел.: 870 37 85
факс: 852 56 65
e-mail: ddgroup@abv.bg