ДБ Интерконсулт

МИСИЯ
Нашата мисия е въвеждане в българската практика на мениджмънт и HR консултиране, базирано на високи професионални стандарти, разширяване на общественото разбиране за необходимостта и ползите от тези дейности.

Изминалите години недвусмислено показаха правилността на избрания път. През 1991 г. бяхме първи в този сектор на консултантската дейност. Днес управленското и HR консултирането заемат своето достойно място на пазара на консултантски услуги в страната.

ФИЛОСОФИЯ
Фирмената ни философия разглежда хората като основен капитал на организацията, важен както материалните, финансовите и информационните й ресурси.

 

С нас можете да се свържете на телефони: 02 / 852 99 64, 02 / 953 10 21, 0888 680 700 или да ни пишете на office@dbinterconsult.com.

Адресът на нашите офиси е: 1463 София, ул. „Шандор Петьофи" №34, партер, ІІ етаж