RHR

Избрали сме за име на нашата компания именно RHR - Resourceful Human Resources, защото RESOURCEFUL е точната дума, която описва нашия колектив - находчиви, съобразителни, досетливи, изобретателни, плодотворни.

Ние сме обединени от амбицията да намираме начини да разрешим всички Ваши проблеми, свързани с управлението на човешки ресурси.

През годините сме се специализирали да подбираме квалифициран персонал, отговарящ на изискванията и критериите на нашите клиенти.

Разполагаме с достатъчно мощни методи на изследване и оценяване на човешките ресурси за големи компании, но също така и достатъчно гъвкави за малкия и среден бизнес. Всичко това постигаме чрез системи за оценка, разработени на база модерни информационни технологии. Ние използваме предиктори, които да осигурят съответствие между очакванията и изискванията на мениджъра и действителното поведение на служителя. Отчитаме влиянието на ценностите, с които индивидът влиза в организацията.   

 

Адрес: бул.“Цариградско шосе”№39А, ет.2
e-mail: rhr@mail.bg   bxp64661.jpg
apply@rhr-bg.com
office@rhr-bg.com
Home page: www.rhr-bg.com