BEST София

BEST София - Кои сме ние?

В BEST София участват 27 пълноправни членове, които работят доброволно за организацията, като представят пред студентите на Технически Университет-София международните мероприятия на BEST. Чрез вече изградена мрежа от проекти помагаме на студентите за тяхното бъдеще развитие в образованието и кариерата им.

Aдрес за кореспонденция:
BEST София
Весела Лукарска
ул. "Братя Жекови", №5
1505 София
България