ОМЕКА

Агенция за подбор на кадри "ОМЕКА" ООД е лизенцирано дружество, развиващо своята дейност в областта на Човешките ресурси и Консултантските услуги, на територията на страната и чужбина.  Нашата основна цел е да бъдем полезни на своите клиенти  като предоставим: посреднически услуги при  наемане на работа, информиране и консултиране, психологическо подпомагане, насочване към професионално и мотивационно обучение, насочване и подпомагане при адаптиране и реализация на пазара на труда на търсещите работа лица и на работодателите. Мотивацията ни е да задоволим най-адекватно и коректно Вашите нужди в областта, независимо от времето и усилията, които са нужни за това.

”ОМЕКА “ ООД ще открие най-подходящия кандидат, когато клиенти се нуждаят от Топ-мениджъри и хора на ключови позиции.
Начинът, по който работим, е взаимстван от партньори в страната и чужбина и е изцяло съобразен с европейските стандарти. В основата на нашата работа при подбора и обучението на персонал лежи индивидуалният подход. Политиката на дружеството е да не се ограничава в подбора на типа персонал, тъй като технологията на работа прави възможно намирането и на най-тесните специалисти. Програмите за подбор, обучение и управление на човешките ресурси са създадени по начин, който позволява да бъдат адаптирани към индивидуалните особености и нужди на всеки конкретен работодател.
Действията ни са насочени към висока ефективност и удовлетворяване потребностите на клиента.

Нашите услуги се предоставят с висок професионализъм, при гарантирана конфиденциалност и подкрепят личността при реализиране на нейния потенциал и усъвършенстване на възможностите за успешна реализация.

Опитът, който имаме до момента е концентриран в три основни направления:

1. Подбор и Селекция    
2. Организационно и управленско консултиране
3. Абонаментно обслужване по ЧР

Tel: +359 2 8130 118
факс: +359 2 8130 110
GSM: +359 887 794 704
E-mail: omeka.ltd@gmail.com
Адрес: гр.София, ул.Опълченска, 112 А, етаж 8.